การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

Presenting “Fake News” and Disinformation: A Guide to Journalism Education and Training

คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์
Manual for Education and Training in Journalism
This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license.

Educador
Idioma
Thai
Tema
Competencia

Materiales educativos de apoyo

link

การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

Añadir puntuación o comentarios

Para dejar un comentario o añadir puntuaciones necesitas estar registrado

Registro

Comentarios0