เรไร รายวัน เล่ม 2

เรไร รายวัน เล่ม 2

Rarai Daily Volume 2

บันทึกประจำวันของเด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ เด็กหญิงอายุ 8 ปี เริ่มต้นจดบันทึกประจำวันลงสมุด และโพสต์ใน "เรไร รายวัน" ตั้งแต่ปี 2558 เพจของเธอได้รับความนิยมอย่างสูงจนกระทั่งได้ยอดไลค์กว่าสองแสนภายในเวลาเพียงหนึ่งปี บันทึกของเธอได้รับการชื่นชมว่าเป็นงานเขียนที่มีมุมมอง สร้างรอยยิ้ม และแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทุกวัน
The diary of Rhrai Suwiranon, an 8-year-old girl, started journaling in her journal and posted in "Rhrai Daily" since 2015. Her page became so popular that it gained more likes. Two hundred thousand in just one year Her notes are admired for their perspective, smiles, and inspiration to readers every day.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ใน LearnBig Platform เท่านั้น
This book is licensed for educational use and published on the LearnBig Platform only.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

เรไร รายวัน เล่ม 2

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0