หุ่นไล่กาเพื่อนรัก

หุ่นไล่กาเพื่อนรัก

Scarecrow the beloved friend

หนังสือนิทานเพื่อเสริมการอ่านเล่มนี้เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษา
This storybook to enhance reading is suitable for elementary school.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก สำนักพิมพ์ BBC
This book is licensed for educational use. For more information, please contact the BBC Publishing House.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

หุ่นไล่กาเพื่อนรัก

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0