เด็กเด็กจ๋า

เด็กเด็กจ๋า

The kids

หนังสือเสริมการอ่านเรื่องการนับเลขสำหรับเด็กระดับเริ่มเรียน
A supplementary reading book on counting for beginners.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
This book is licensed for educational use. The Department of Academic Affairs, Ministry of Education has authorized the use of the book in schools.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

เด็กเด็กจ๋า

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0