บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุ๊ก

บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุ๊ก

The Witch's Hide and Seek House

ลูกสัตว์ต่างๆเล่นกันเพลินจนลืมของเล่นไว้ในป่า แม่มดปุ๊กลุกมาพบเข้าจึงเอาไปเก็บไว้ที่บ้านซ่อนหา ซึ่งสิ่งของในบ้านจะถูกเวทมนตร์แอบซ่อน เป็นเหตุให้ลูกสัตว์ต้องค้นหาทีละห้อง สุดท้ายลูกสัตว์ก็ได้ของเล่นกลับคืนมา
The baby animals were playing with each other until they forgot their toys in the forest. The witch got up and found it, so she kept it at the house to hide and seek which objects in the house will be hidden by magic. This causes the baby animals to search each room individually. Finally, the baby animals got their toys back.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จาก บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
This book is licensed for educational use. For more information, please contact Pass Education Company Limited.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0