ฉันชื่อโคโรน่าไวรัส

ฉันชื่อโคโรน่าไวรัส

My name is Coronavirus

หนังสืออ่านสำหรับเด็ก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสและวิธีการป้องกันตนเองจากโรค
Children's reading books to educate about the corona virus and how to protect yourself from the disease.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต CC BY-NC-SA 4.0 International Public License
This book is licensed for educational use. No content, illustrations, or reproductions may be made for audio tapes, videocassettes, or distributed in any form or by any other means without permission. CC BY-NC-SA 4.0 International Public License

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

ฉันชื่อโคโรน่าไวรัส

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0