การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

Presenting “Fake News” and Disinformation: A Guide to Journalism Education and Training

คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์
Manual for Education and Training in Journalism
This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0