ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกันเถอะ!

ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกันเถอะ!

Let's prevent our village from natural disasters

การ์ตูนสอนการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับหมู่บ้าน จากสื่อการเรียนรู้ชุดสิ่งแวดล้อม PLANET4
cartoon teaching natural disaster prevention at village level From the learning media, the PLANET4 environmental series
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
This book is authorized for educational use only. No content, illustrations, or reproductions may be made into audio tapes, videocassettes, or distributed in any other form or means without permission.

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

ร่วมกันป้องกันหมู่บ้านของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติกันเถอะ!

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0