จะไปไหนจ๊ะ

จะไปไหนจ๊ะ

Where are you going?

หนังสือ "จะไปไหนจ๊ะ" เป็นการเดินทางของสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ที่จะเดินทางไปไหนสักแห่ง ที่เกิดจากการสังเกตของเด็กคนนึง ว่าสัตว์เหล่านั้นจะไปไหน จะทำอะไร ซึ่งเหมาะกับการสร้าจินตนาการเด็ก ให้ครบรอบด้านอีกด้วย
The book "Where are you going?" is a journey of small and large animals to travel somewhere resulting from the observation of a child where the animals will go, what will they do, which is suitable for raising the imagination of children give an anniversary as well.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
This book is licensed for educational use. by the Office of the Health Promotion Foundation (ThaiHealth)

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

จะไปไหนจ๊ะ

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0