ฉันคือใครเธอรู้ไหม

ฉันคือใครเธอรู้ไหม

Do you know who I am?

หนังสือเสริมการอ่านเหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
This supplementary reading book is suitable for grades 5-6.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้หนังสือในโรงเรียน
This book is licensed for educational use. The Department of Academic Affairs, Ministry of Education has authorized the use of the book in schools.

Educator
Language
Thai
Competence

Supporting educational materials

link

ฉันคือใครเธอรู้ไหม

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0