เศษส่วนชวนเพลิน

เศษส่วนชวนเพลิน

fun with fraction

หนังสือเสริมการอ่านเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความนักเรียนเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณและหารเศษส่วน โดยใช้กลอนสุภาพในการอธิบายเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
This supplementary reading book is designed to educate students about addition, subtraction, multiplication and division of fractions. Using polite verses to explain, suitable for primary school students.
หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา กรุณาติดต่อกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
This book is licensed for educational use. Please contact the Department of Academic Affairs. Ministry of Education

Educator
Language
Thai
Subject
Competence

Supporting educational materials

link

เศษส่วนชวนเพลิน

Add rate or feedback

To leave a comment or add rate you need to be registered

Register

Comments0