การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

Presenting “Fake News” and Disinformation: A Guide to Journalism Education and Training

คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์
Manual for Education and Training in Journalism
This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license.

Éducateur
Langue
Thai
Thème
Compétence

Matériel éducatif de soutien

link

การเสนอข่าว “ข่าวลวง” และข้อมูลบิดเบือน: คู่มือเพื่อการศึกษาและอบรมด้านวารสารศาสตร์

Ajouter une note ou un commentaire

Pour laisser un commentaire ou ajouter une note, vous devez être enregistré

S'inscrire

Commentaires0